SrpskiEnglishRussian

VM - 2012

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE

 

SADRŽAJ: 

A. Oblast primene
B. Mehanički sistem
C. Energetsko upravljački sistemA

OBLAST PRIMENE 

Mašina služi za izradu pletene mreže elektrootpornim zavarivanjem. Sledećih je karakteristika

Prečnik žice: Ø4 – Ø10
Rastojanja žice:
   - uzdužna 100, 150 and 200
   - poprečna 100, 150 and 200
Dimenzija mreže:
   - dužina 3000
   - širina 1000

 

AUTOMATSKA LINIJA ZA IZRADU MREŽE VM2012


AUTOMATSKA LINIJA ZA IZRADU MREŽE VM2012


AUTOMATSKA LINIJA ZA IZRADU MREŽE VM2012
B

MEHANIČKI SISTEM

 

mehanički sistem čine sledeći mehanički sklopovi:

 

1) Magacin uzdužne žice:
Prethodno ispravljene i na meru isečene uzdužne žice složene su na pripremnom stolu. Pripremni sto ima dužinu 6m i smešten je ispred mašine. 

2) Pomoćna ruka - robot:
Pomoćna ruka omogućava da se uzdužna žica prebaci iz magacina do glavne ruke.

 

 

3) Glavna ruka:
Prihvata uzdužnu žicu od pomoćne ruke i unosi je u alat za elektrootporno zavarivanje prese sa zadatim korakom.

4) Presa sa alatima za elektrootporno zavarivanje:
Na postavljene uzdužne žice u alat i dovedenu poprečnu žicu iz dozatora presa preko pneumatskih cilindara vrši pritisak sa gornjim elektrodama na formirane čvorove. Propuštanjem struje iz trafoa vrši se zavarivanje. 


AUTOMATSKA LINIJA ZA IZRADU MREŽE VM2012


AUTOMATSKA LINIJA ZA IZRADU MREŽE VM2012

5) Dozator poprečne žice: 
Dozator čine magacin poprečne žice sa pogonskim mehanizmom za iznošenje žice iz magacina i mehanizmom za doziranje poprečne žice u alat prese za zavarivanje. 


AUTOMATSKA LINIJA ZA IZRADU MREŽE VM2012


AUTOMATSKA LINIJA ZA IZRADU MREŽE VM2012


AUTOMATSKA LINIJA ZA IZRADU MREŽE VM2012

 

6) Izbacivač:
Izbacivač ispletenu mrežu izbacuje iz prese ka istovarivaču za prihvatanje gotove mreže. 

AUTOMATSKA LINIJA ZA IZRADU MREŽE VM2012

7) Istovarivač:
Prihvata gotovu mrežu i istu pakuje na transportna kolica kojima se dovozi do magacina gotove mreže. 

 

  •  

C

ENRGETSKO UPRAVLJAČKI SISTEM

 

Energetsko upravljački sistem čine sledeći sklopovi:

 

8) Energetski:
Transformatori sa instalisanim elektromotorima na liniji. 

9) Upravljački sklop:
Upravljački sklop objedinjuje automatski rad cele linije sa mogućnošću programiranja dimenzija mreže i brzinom kretanja mehaničko kinematskih mehanizama linije.

 

AUTOMATSKA LINIJA ZA IZRADU MREŽE VM2012